Hamilelere Hepatit B uyarısı…

Hamilelere Hepatit B uyarısı…

Avusturya Sen Jorj Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Adli Şadi Karaman, “Ülkemizde sık rastlanan ve bulaşıcı bir hastalık olan Hepatit B hamiler açısından dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır.” dedi.

Hamilelere Hepatit B uyarısı...Karaman, Hepatit B hastalığı hakkında şu bilgilere yer verdi:

“Hepatid-B Nedir? Hepatit-B enfeksiyonu, HBV virüsünün çeşitli yollarla vücuda girmesi sonucu oluşan ve virüsün özellikle Karaciğere yerleşerek bu organda ciddi hasarlar oluşturması ile sonuçlanabilen ciddi bir hastalıktır.

Hepatit-B geçiren erişkinlerin %5-10’unda; çocukların ise %70’inde hastalık kronikleşir. Kronikleşen Hepatit-B enfeksiyonu karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanseri riskini önemli ölçüde artırmaktadır. Bu hastalar ayrıca yakın temasta olduğu kişilere ve gebe ise bebeğine hastalık bulaştırmak için önemli bir kaynak teşkil ederler.

İlk hastalık sonrası taşıyıcı duruma dönüşmeyenler ise vücutlarında antikor oluşturarak hastalığa karşı ömür boyu bağışıklık kazanırlar.

Hepatit-B nasıl bulaşır?Hamilelere Hepatit B uyarısı...

Hepatit-B virusu insana vücut sıvıları yolu ile geçer. Başlıca bulaşma yolları:

1)Kan yolu ile bulaşma : Kan transfüzyonları, enjeksiyon iğneleri, hastalıklı kişinin kanı bulaşmış traş takımı, ustura, manikür malzemesi gibi aletlerle temas sonucu oluşur.

2)Tükürük salgısı yolu ile: Hastalıklı kişinin virüs içeren tükürüğünün bir başka kişinin açık yara veya cilt sıyrığı ile teması sonucu oluşur.

3)Semen ( Meni ) ile; Cinsel ilişki sırasında vagen mukazasındaki çatlaklar yolu ile olur.

4)Doğum sırasında anneden bebeğe geçiş; Annenin virüs içeren salgılarının doğum esnasında bebek ile teması sonucu ortaya çıkar.

Hepatit-B belirtileri nelerdir ?Hamilelere Hepatit B uyarısı...

Hastalık çoğu vakada son derece hafif seyreder. Genelde grip zannedilir. Başlıca belirtileri yorgunluk, aşırı halsizlik, tüm vücutta Ağrı, iştahsızlık, bulantı ve kusma hafif seyirli ateş, karaciğer bölgesinde ağrı ve hassasiyet sayılabilir. Vakaların yüzde kırkında cilt ve mukozalarda sarılık görülür.

Hafif vakalarda bu belirtiler 4-8 haftada kaybolur ve vücutta antikor oluşarak hastalığa karşı bağışıklık kazanılır. Ağır vakalarda ise hastalık karaciğerde siroz ya da kansere dönüşerek kalıcı hasar oluşturur.

hamilelikte Hepatid-B nin önemiHamilelere Hepatit B uyarısı...

Hepatid-B hastalığı basit bazı testlerle kolayca saptanabilen son derece önemli bir hastalıktır. Bu nedenle tüm hamilelerde hastalığın tarama testleri başlangıçta mutlaka yapılmalıdır. Bu şekilde gebenin hastalık veya taşıyıcılık durumu saptanabilir ve annenin ve bebeğin korunması mümkün olur. Bu testler HbsAg, AntiHbs testleri olarak bilinir.

Hamilelikte Hepatit-B anneye veya bebeğe zarar verir mi?

Hamilelikte geçirilen Hepatid-B hastalığının seyri hamilelik dışındakinden farklılık göstermez. Hastalığın anne karnındaki bebeğe olumsuz etkisi yoktur. Annedeki virüsün plasenta yolu ile bebeğe geçmesi nadir görülen bir durumdur. Anneden virüs bebeğe sıklıkla doğum esnasında bebeğin annenin vücut sıvıları ile teması sonucu oluşur.

Hamilelikte nasıl bir yol izlenmelidir?Hamilelere Hepatit B uyarısı...

Hepatit-B hastalığı için gebelik başlangıcında mutlaka tarama testleri ile annenin durumu tespit edilmelidir. Eğer anne taşıyıcı ise doğum esnasında virüsün bebeğe bulaşma riski çok fazladır. Bu durumlarda doğumdan hemen sonra bebeğe koruyucu Hepatid-B aşısı ile birlikte Hepatid-B Hiperimmün-globülin serumu ilk 48 saat içinde mutlaka yapılmalıdır. Bu serum içinde virüse karşı koruyucu antikorlar vardır ve bebeğe geçen virüsleri yok ederler.

Gebelikte Hepatit-B geçiren veya taşıyıcı olan annelerin gebelik takipleri esnasında mutlaka, Hepatit-B Antijeni ve karaciğer fonksiyon testleri rutin olarak yapılmalıdır.

Doğumda bebeğe virüsün bulaşması açısından sezaryenle doğumun daha güvenli olduğunun söylenmesine rağmen bulaşma açısından normal doğumla sezaryen arasında bir fark olmadığı araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Gebelik esnasında Hepatit-B hastalığının tedavisiHamilelere Hepatit B uyarısı...

Gebelikte geçirilen Hepatit-B hastalığının tedavisi gebe olmayanlardan farklı değildir. İstirahat, özel karaciğer koruyucu bir Diyet ve destekleyici bazı vitaminler alınır. Bu güne kadar Hepatit-B ye tam olarak etkili bir ilaç bulunamamıştır.

Hamilelikte HepatiT-B aşısı

Hepatid-B aşısı hamilelikte rutin olarak uygulanan bir aşı değildir. Gebelik öncesi aşılama programına başlayanlar kalan dozları hamilelikte tamamlamalıdırlar. Hamilelikte Hepatid-B aşısı risk grubunda bulunan gebelere ise mutlaka yapılmalıdır. Bu gruptaki hamileler; aşısız sağlık çalışanları, Hepatid-b hastaları ile teması olan yada aynı ortamda bulunan gebeler olarak sayılabilir.

Emzirme dönemi tedbirleriHamilelere Hepatit B uyarısı...

Gebelikte veya emzirme döneminde aktif hastalık geçiren anneler bebeklerini emzirmemelidirler. Çünkü virüs anne sütünden bebeğe, ağız üzerindeki çatlaklardan kolayca geçebilir. Taşıyıcı olan annelerin emzirmesi ise tartışmalı bir konudur. Genel eğilim emzirmemesi yönündedir.”

Copyright © 2008 Orkidemce.Com Tasarım Mursel Aygun
  »    » 
Bu sayfa 83 adet veri tabanı sorgusu sonucunda 0,878 saniyede oluşturuldu.