Melankoli

Melankoli
Aşırı depresyon ve ümitsizlik ve değersizlik duygularıyla tanımlanan bir ruhsal durumdur. Özellikle, manik depresif psikozun bir parçasıdır.

Melankoli

.
.

Aşırı depresyon ve ümitsizlik ve değersizlik duygularıyla tanımlanan bir ruhsal durumdur. Özellikle, manik depresif psikozun bir parçasıdır.

Son görüşler nörotik depresyon teriminin muhtemelen kullanılabilir olmadığına yöneliktir, çünkü bu terim hafif depresif epizot, atipik depresyon ve distimi dahil birçok farklı bozukluğu kapsar. Ancak klinik melankolik depresyonun (DSM-IV’de melankoliyle majör depresyon ya da ICD-10’da somatik belirtileri olan depresif epizot), belirti profilince tanımlandığı kadarıyla birkaç ayırt edici özelliği var gibi görünüyor; bu yönüyle aynı özellikleri taşımayan depresyondan ayrılıyor.Melankoli

Antidepresan ilaçlar ve EKT gibi somatik tedavilere daha iyi yanıt verir.
Plasebo ilaç tedavisine yanıtı daha kötüdür.
Nörobiyolojik anormallikler daha fazladır (REM uykusuna geçişte daha az gecikme, büyüme hormonu klonidine daha zayıf yanıt).
Yukarıda belirtildiği gibi, bu özellikler sadece daha büyük şiddette somatik veya melankolik endojen depresyonu yansıtır; yine de tedaviye yanıt tahminleri klinik açıdan yararlı olabilir.

Bu tür zihinsel bozukluklar aşağıdakilerle tanımlanır:Melankoli

Ruhun aşırı bunalması,
Mantıksız korkular,
Sanrılar ve
Belirli bir konuyu derin derin düşünmek ya da düşünceler zincirine dalmak.
Birçok manik depresif, hipomanik durumun özlemini çeker ama bunu genellikle depresyonun takip ettiği gerçeği olmasaydı, bu iyi karşılanabilirdi.

Melankolik ve somatik depresyonun klinik özellikleriMelankoli

Melankolik özellikler (DSM-IV)

Olağan etkinliklere karşı ilgi ve zevk kaybı
Keyif veren uyaranlara verilen tepkide eksiklik

Ek olarak aşağıdakilerin en az üçü:Melankoli

 

Ruh halinin niteliğinde (normal üzüntüye benzemeyen) büyük farklılık
Sabah kötüleşen ruh hali
Sabah erken uyanma
Psikomotor ajitasyon veya retardasyon
Önemli derecede anoreksiya ya da kilo kaybı
Aşırı suçluluk duygusu
Belirgin olarak libido kaybı  (yalnızca ICD-10)
ICD-10’da bulunan depresyonun somatik belirtileri (teşhis için en az 4 tanesi gereklidir).

Depresyon çoğu insan için daha tanıdık bir ruh halidir. Birçok insan bunu yaşar ve neredeyse herkes depresyonda olan birini tanımıştır. Dünya kadınların yaklaşık dörtte biri ve erkeklerinin sekizde biri hayatının bir döneminde depresyona giriyor; herhangi bir anda dünya nüfusunun yüzde beşi majör depresyon yaşıyor. Depresyon en yaygın ruhsal hastalıktır.

Ama aşırı durumlarında, depresyon çok daha az bilinen şekillere girebilir, hatta hayati tehlike oluşturabilir.

Melankolik Tip Majör Depresif Epizot Kriterleridepresyon-y

Psikomotor retardasyon veya ajitasyon (sadece kişinin duygularına dayanan şikayetler için)
Heyecanlı Depresyon (Melancholia Activa)

Çoğunlukla orta yaşlı kadın ve erkeklerde ortaya çıkan, zaman zaman saldırganlık patlamaları ve yerinde duramayan bir huzursuzluk durumuyla tanımlanan bir ruhsal depresyon halidir. Bazı belirgin sanrıların sonucudur.

Copyright © 2008 Orkidemce.Com Tasarım Mursel Aygun
  »    » 
Bu sayfa 111 adet veri tabanı sorgusu sonucunda 0,703 saniyede oluşturuldu.